JLR:S INVESTERINGSBOLAG INMOTION VENTURES INVESTERAR I ENERGY SOURCE, BRASILIENS LEDANDE AKTÖR INOM BATTERIÅTERVINNING

· JLR:s investeringsbolag InMotion Ventures investerar i Energy Source, ett brasilianskt startup-företag som erbjuder lösningar för reparation, återanvändning och återvinning av litiumbatterier.
· Det investerade kapitalet kommer att användas för att påskynda Energy Sources tillväxt för att kunna tillmötesgå fler internationella kunder som JLR i framtiden.

Måndag 5 februari 2024, Stockholm, Sverige – JLR:s investeringsbolag InMotion Ventures har offentliggjort en investering på 1,2 miljoner dollar i Energy Source – ett brasilianskt startup-företag som erbjuder lösningar för reparation, återanvändning och återvinning av litiumbatterier. Detta är InMotion Ventures första investering i Brasilien och teamet vill dra nytta av tillväxten i landets spirande ekosystem för nystartade företag och bredda sitt fokus bortom Storbritannien och USA. Kapitalet kommer att användas för att påskynda Energy Sources tillväxt, så att de i framtiden kan betjäna fler globala kunder från sin 4 500 m2 stora industrianläggning i São João da Boa Vista.


Med ett unikt erbjudande som spänner över hela skalan av postproduktionstjänster tar Energy Source sig an en av de utmaningar som OEM-företag (Original Equipment Manufacturer) står inför: hantering av uttjänta batterier och optimering av deras livscykel. Deras lokala reparationslösning förlänger livslängden på befintliga batterier och gör att OEM-tillverkarna inte behöver byta ut en komponent som kan vara värd upp till 70 % av elbilens försäljningspris. Företagets system för lagring av uttjänta batterier gör det möjligt för OEM-tillverkare att utforska nya intäktskällor och möjligheter till energiminskning, till exempel batteridrivna och förnybara laddstationer hos återförsäljare, och deras batteriåtervinningsverksamhet gör det möjligt för tillverkare att återvinna värdefulla material från förbrukade celler, vilket ökar cirkulariteten och minskar behovet av ny gruvbrytning.


InMotion Venture investerar i marknadsledande nystartade företag med potential att påskynda förvandlingen av JLR, och tidiga investeringar i nya regioner som frigör värdefulla möjligheter till gemensam utveckling och lärande med effekter långt bortom de lokala marknaderna.


Igor Murakami, New Services and Open Innovation Director på JLR: "Reparation, återanvändning och återvinning av litiumbatterier är avgörande för JLR:s Reimagine-strategi, vilket är förklaringen till att detta är en viktig första investering för oss i Brasilien. Aktieägandet i Energy Source kommer att leda till att JLR kan utveckla ett heltäckande ekosystem för elbilar. David Norona och teamet bygger upp ett av Latinamerikas mest lovande startup-företag inom klimatteknik och vi är glada över att vara involverade i ett så tidigt skede."


David Noronha, VD och grundare av Energy Source: "Min vision är att skapa betydande framsteg när det gäller att möta utmaningarna med elektrifiering av fordonsflottan och att utveckla elektronikindustrin. I jakten på detta mål är samarbetet med JLR och InMotion Ventures inte bara ett val utan den perfekta vägen för att förverkliga våra ambitioner. Tillsammans kommer vi att kunna utnyttja kollektiv expertis och resurser och bana väg för nästa viktiga steg i vår resa mot effektiva lösningar."


Om Energy Source

Energy Source startades 2016 och blev det första företaget i Latinamerika att tillverka stationära litiumbatterier för solenergi, telekom, säkerhetssystem med mera. Därefter har verksamheten utvecklats till en one-stop shop för litiumbatterier och är nu även en komplett metallåtervinningsindustri. Under de senaste sju åren har företaget producerat cirka 10 MWh batterier, återvunnit 700 ton icke återanvändbara batterier och reparerat ytterligare 5 ton, vilket förhindrat utsläpp av 1 600 ton koldioxid.


Om InMotion Ventures

InMotion Ventures är JLR:s investeringsbolag och en central del av företagets innovationssatsning. Fonden investerar globalt från försåddfinansiering till en Serie A-runda inom klimat-, industri- och företagsteknik. Bland tidigare investeringar kan nämnas Lyft (avyttrades 2019), Ascend Elements, Circulor, Uncaged Innovations, ChipFlow och EV Energy.