ATT ANVÄNDA DINA NÖD- OCH SÄKERHETSFUNKTIONER

ATT ANVÄNDA DINA NÖD- OCH SÄKERHETSFUNKTIONER

Bekvämlighet och förtroende. Din Jaguars säkerhetsfunktioner är en sömlös kombination av teknik i kupén och din Remote-app.

NÖDSITUATIONER OCH VÄGASSISTANS

Vänligen observera, dessa tjänster kräver ett aktivt InControl-1 konto och Remote-2 abonnemang.

GÖRA ETT OPTIMERAT ASSISTANSANROP

GÖRA ETT OPTIMERAT ASSISTANSANROP

1. I händelse av haveri eller trafikolycka trycker du in och släpper knappen som finns på vänster sida i taket.


2. Tryck på knappen i 2 sekunder för att påbörja ett samtal till Jaguar Vägassistans.3  


3. Samtalet är besvarat när en företrädare för Jaguar Vägassistans kan höras. Fordonets position uppges automatiskt till hjälppersonalen som vid behov skickar vägassistans eller kopplar dig vidare.


4. Tryck tillbaka knapplocket efter användning.

GENOMFÖRA ETT SOS-NÖDSAMTAL

GENOMFÖRA ETT SOS-NÖDSAMTAL

1. I en nödsituation trycker du in och släpper knappen som finns på höger sida i taket.


2. Tryck på knappen i 2 sekunder för att påbörja ett SOS-nödsamtal.3  


3. Samtalet är besvarat när en av räddningstjänstens medarbetare kan höras. Fordonets position skickas automatiskt till räddningstjänsten.


4. Tryck tillbaka knapplocket efter användning.

SECURE TRACKER OCH SECURE TRACKER PRO FUNKTIONER

Vänligen observera att dessa tjänster kräver ett aktivt InControl-konto samt Secure Tracker- eller Secure Tracker Pro-abonnemang.

STÖLDVARNING

STÖLDVARNING

Om en automatiskt stöldvarning har utlösts för ditt fordon kommer du att se det i Remote-appen eller få ett SMS. Av säkerhetsskäl inaktiveras alla funktioner i Remote-appen.


Secure Tracker Pro går ännu längre genom att inkorporera autentiseringstekniken i bilnyckel. Du blir varnad om bilen startas på annat sätt än med den auktoriserade nyckeln. Secure Tracker och Secure Tracker Pro är ackrediterade och certifierade på vissa marknader. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


Vänligen observera att dessa tjänster kräver ett aktivt InControl-konto samt Secure Tracker- eller Secure Tracker Pro-abonnemang.4

GURADIAN MODE*

GURADIAN MODE*

Om någon obehörig interagerar med din bil varnar funktionen Guardian Mode dig oavsett var du befinner dig i världen.


För att aktivera Guardian Mode via din Remote-app, välj "Säkerhet" på startsidan > växla till "Guardian Mode" och aktivera funktionen. Om några varningar utlöses kommer ett meddelande att skickas direkt till din mobil.


* För närvarande endast tillgänglig på vissa marknader

STÖLDVARNING MED SECURE TRACKER OCH SECURE TRACKER PRO

Om en automatiskt stöldvarning har utlösts för ditt fordon kommer du att se det i Remote-appen eller få ett SMS. Av säkerhetsskäl inaktiveras alla funktioner i Remote-appen.


Secure Tracker Pro går ännu längre genom att inkorporera autentiseringstekniken i bilnyckel. Du blir varnad om bilen startas på annat sätt än med den auktoriserade nyckeln. Secure Tracker och Secure Tracker Pro är ackrediterade och certifierade på vissa marknader. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.


Vänligen observera att dessa tjänster kräver ett aktivt InControl-konto samt Secure Tracker- eller Secure Tracker Pro-abonnemang.4

STÖLDVARNING MED SECURE TRACKER OCH SECURE TRACKER PRO

INNAN TRANSPORT ELLER SERVICE AV DIN BIL

TRANSPORTLÄGE*

TRANSPORTLÄGE*

Bogsera eller transportera ditt fordon utan att en stöldvarning utlöses. Transportläget aktiveras från Remote-appen eller My Jaguar Incontrol-webbplatsen och avaktiverar automatiska stöldvarningar under 10 timmar när motorn är avstängd.


Transportläget kan ställas in för en förutbestämd tidsperiod på upp till maximalt 72 timmar.

SERVICELÄGE*

SERVICELÄGE*

Serviceläget måste vara aktiverat när du lämnar in bilen på service för att förhindra att en stöldvarning utlöses. Serviceläget kan aktiveras via Remote-appen eller My Jaguar Incontrol-webbplatsen. När serviceläget är aktiverat kommer inga automatiska stöldvarningar skickas under 10 timmar.


Serviceläget kan ställas in för en förutbestämd tidsperiod på upp till maximalt 72 timmar.

AKTIVER DITT INCONTROL-KONTO

För att dra nytta av din Jaguars uppkopplade tjänster och abonnemang måste du först konfigurera ditt infotainmentsystem och skapa ett InControl-konto.
AKTIVER DITT INCONTROL-KONTO

*Om din bil behöver sättas i transportläge eller serviceläge i mer än 10 timmar, vänligen kontakta kundtjänst för att få assistans.


1Funktioner och tillval för InControl samt deras tillgänglighet är marknadsberoende. Kontrollera med din Land Rover-återförsäljare vad som gäller angående lokal marknadstillgänglighet och fullständiga villkor. Vissa funktioner kräver ett lämpligt SIM-kort med tillämpligt dataavtal som kan kräva ytterligare abonnemang efter initialperioden enligt anvisningar från din återförsäljare. Mobil nätverksanslutning kan inte garanteras på alla platser. Informationen om InControl-tekniken som visas, inklusive skärmbilder och sekvenser, omfattas av programuppdateringar, versionskontroll och andra system- och bildändringar, beroende på valda tillval. Fullständiga villkor och bestämmelser finns här.


2Kräver InControl-konto och abonnemang. För att fortsätta använda den relevanta funktionen efter den första abonnemangsperioden måste du förnya ditt abonnemang och betala aktuella förnyelseavgifter.


3Beroende på nätverksanslutning.


4InControl Remote-, Secure Tracker- eller Secure Tracker Pro-abonnemang och InControl-konto krävs. Tjänsterna Secure Tracker och Secure Tracker Pro måste vara aktiverade och fordonet måste befinna sig i ett område med nätverkstäckning. För att fortsätta använda den relevanta funktionen efter den första abonnemangsperioden måste du förnya ditt abonnemang och betala aktuella förnyelseavgifter.

Tillvalsutrustning och dess tillgänglighet kan variera beroende på fordonsspecifikation (modell och drivlina) eller kräva installation av annan utrustning för att kunna monteras. Kontakta din lokala återförsäljare för närmare detaljer, eller konfigurera din bil online.


Utrustning i bilen ska användas av förare endast då detta kan ske på ett säkert sätt. Förare måste förvissa sig om att de alltid har fullständig kontroll över bilen.


Endast kompatibla mobiltelefoner.