JAGUAR LAND ROVER SAMARBETAR MED TATA TECHNOLOGIES FÖR ATT PÅSKYNDA FÖRETAGETS DIGITALA OMVANDLING

Jaguar Land Rover ingår ett samarbete med det globala teknikföretaget Tata Technologies, för att påskynda den digitala omvandlingen av företagets industristrategi. Den första fasen kommer att omfatta Jaguar Land Rovers centrala produktionsanläggningar i Storbritannien och därefter kommer lösningar att spridas till andra verksamheter runt om i världen.

Tata Technologies kommer att leverera ett fullständigt integrerat resursstyrningsprogram (ERP), som ska förbättra Jaguar Land Rovers moduler för tillverkning, logistik, leverans, ekonomi och inköp genom att sammanföra data och kunskap från flera olika avdelningar i en enda central informationskälla.

Det intuitiva nya användargränssnittet i Tata Technologies prisbelönta programvara kommer att öka stabiliteten i verksamheten och förbättra insynen mellan olika team och leverantörer. Det slutgiltiga resultatet för företaget kommer att bli en snabbare och smidigare fordonsproduktion.

ERP-lösningar är nyckeln till enklare och effektivare informationsdelning inom olika centrala affärsområden. Att skapa en central plats för all data och förvaltning är grundläggande för att förändra hur ett företag fungerar. ERP-system underlättar insamling, lagring och analysering av data, vilket hjälper företag att fatta snabbare och mer välinformerade beslut baserade på aktuell information.

Tata Technologies har mer än 30 års erfarenhet av produktutveckling och digital teknik, samt ett globalt nätverk bestående av 11 000 innovatörer och kunder i 27 olika länder.

Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations på Jaguar Land Rover, säger: "Partnerskapet med Tata Technologies kommer att göra det möjligt för oss att påskynda omvandlingen av vår centrala ERP-infrastruktur för att vi ska kunna leverera den effektivitet och användbarhet som krävs för framtiden och våra omvandlingsmål. Det påvisar också fördelen att vara en del av Tata Group för att uppnå målen för vår leveranskedja och industriella verksamhet i stort."

Warren Harris, VD och koncernchef för Tata Technologies, säger: "ERP-omvandlingsarbetet med Jaguar Land Rover är ytterligare en milstolpe i en existerande relation som varat i nästan två decennier. Det förtroende som Jaguar Land Rover har gett oss bekräftar vår långvariga expertis inom fordonsteknik och digitala lösningar. Samarbetet kommer att hjälpa Jaguar Land Rover att bygga innovativa och hållbara fordon och snabba på lanseringarna med hjälp av modern digital teknik. Vi är glada över att kunna stärka vårt befintliga samarbete och är fullständigt förpliktigade att leverera digital teknisk kapacitet och hjälpa till med lanseringen av nästa generations fordon."

Anthony Battle, Chief Digital Information Officer på Jaguar Land Rover, säger: "Jaguar Land Rovers digitala omvandling kommer att spela en central roll för att företaget ska bli mer flexibelt och uppfylla sin potential som teknisk ledare. Som en del av vår digitala strategi 2024 övergår vi till ett molnbaserat digitalt landskap och partnerskapet med Tata Technologies gör det möjligt för oss att ta ytterligare ett viktigt steg på den resan."