ALLMÄNNA FRÅGOR
Vad är utsläpp vid verklig körning (Real World Driving Emissions)?

Testet avseende utsläpp vid verklig körning (RDE) mäter föroreningar, till exempel NOx, som släpps ut av bilar när de körs på vägen. RDE kommer inte att ersätta laboratorietester, till exempel nuvarande NEDC (New European Driving Cycle) och framtida WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure), utan kommer att användas för att bekräfta laboratorietesternas resultat och säkerställa att bilar har låga utsläppsnivåer på vägen.

Vem genomför RDE-testerna?

Testerna genomförs ofta internt eller på en certifierad anläggning och bevittnas av en godkännande myndighet.

Hur ser proceduren ut för testernas genomförande?

Bilarna utrustas med portabla utsläppsmätsystem som ger en fullständig övervakning i realtid av viktiga föroreningar som släpps ut av bilarna.

Vilken sorts miljö testas bilarna i?

Bilarna körs under ett stort antal olika förhållanden. Bland annat låga och höga höjder, under alla årets temperaturer, extra lastvikt, körning i uppförs- och nedförsbackar, i tätort, på landsväg och motorväg.

När kommer RDE att implementeras?

RDE-testet kommer att implementeras i september 2017 för nya typer av bilar och kommer att gälla alla registreringar från september 2018.

FRÅGOR OM UTSLÄPPSUPPGIFTER
Vad är TA-kod?

Typgodkännandekod (”Type Approval Code”) används för att identifiera bilens uppfyllande av lagstadgade utsläppsnormer.

Vad är drivningstyp?

Metod för motordrivning.

Vad innebär cylinderblockets konfiguration?

Cylindrarnas placering i motorblocket (t.ex. i rad, ”V”)

Vad är Aspirat charger?

Beskriver hur motorn förses med insugsluft.

Vad är EGR-typ?

Beskriver metoden att spruta tillbaka avgaser in i motorn för att minska föroreningar.

Vad är PMRH?

PMRH står för ”high power to mass ratio” (högt effekt/vikt-förhållande).

Vad är PMRL?

PMRL står för ”low power to mass ratio” (lågt effekt/vikt-förhållande).

Vad är delning av Ts-test?

Detta betyder att testresultaten delas med den tekniska tjänst som ansvarar för godkännande.

Vad är avvikelse från max. motorvolym?

Detta anger med hur mycket varje motor avviker i fråga om motorvolym inom en viss familj.

JÄMFÖR VÅRA BILAR
Välj upp till tre Jaguar-bilar och jämför dem sida vid sida
BYGG DIN BIL
Använd konfiguratorn för att designa din perfekta Jaguar.
LADDA NER BROSCHYR
Visa och ladda ner de senaste Jaguar-broschyrerna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Sök efter en Jaguar-återförsäljare nära dig.

Testresultaten för utsläpp vid verklig körning (RDE), fastställda i enlighet med förordning (EU) 2017/1151 (med senare rättelser och ändringar), kan erhållas kostnadsfritt på:


https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data


RDE-övervakningsdata, insamlade i enlighet med förordning (EU) 692/2008 (med senare ändringar), kan hittas med hjälp av ovanstående sökverktyg.


Vid eventuella övriga RDE- eller WLTP-utsläppsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta oss på: [email protected]