ALLMÄNNA FRÅGOR

ÖPPNA ALLA
Vad är utsläpp vid verklig körning (Real World Driving Emissions)?
Vem genomför RDE-testerna?
Hur ser proceduren ut för testernas genomförande?
Vilken sorts miljö testas bilarna i?
När kommer RDE att implementeras?

FRÅGOR OM UTSLÄPPSUPPGIFTER

ÖPPNA ALLA
Vad är TA-kod?
Vad är drivningstyp?
Vad innebär cylinderblockets konfiguration?
Vad är Aspirat charger?
Vad är EGR-typ?
Vad är PMRH?
Vad är PMRL?
Vad är delning av Ts-test?
Vad är avvikelse från max. motorvolym?

Testresultaten för utsläpp vid verklig körning (RDE), fastställda i enlighet med förordning (EU) 2017/1151 (med senare rättelser och ändringar), kan erhållas kostnadsfritt på:


https://www.acea.be/publications/article/access-to-euro-6-rde-monitoring-data


RDE-övervakningsdata, insamlade i enlighet med förordning (EU) 692/2008 (med senare ändringar), kan hittas med hjälp av ovanstående sökverktyg.


Vid eventuella övriga RDE- eller WLTP-utsläppsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta oss på: [email protected]