F-TYPE
SPECIFIKATIONER

F-TYPE COUPÉ
P575 AWD AUTOMATIC
F-TYPE COUPÉ R

F-TYPE COUPÉ R

P575 AWD AUTOMATIC

PRESTANDA
BRÄNSLEEKONOMI
KRAFTÖVERFÖRING
VIKTER
MÅTT
INRE TAKHÖJD
BENUTRYMME
LASTUTRYMMESKAPACITET
VÄNDRADIE

VÄLJ DIN F-TYPE

Valet är svårt, men båda är rätt. F-TYPE Coupé eller Convertible?

(1) Motordata har inte certifierats om 2019. De visade uppgifterna överensstämmer med NEDC-certifieringen 2017.


Angivna värden är NEDC2 beräknade utifrån officiella WLTP-tester från tillverkaren i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Endast avsett för jämförelse. Värden i verkligheten kan avvika. Värden för CO2-utsläpp och bränsleförbrukning kan variera beroende på fälgval och eventuell extrautrustning. NEDC2 är värden beräknade med hjälp av en statlig formel utifrån WLTP-värden som motsvarar det som de skulle ha varit enligt det gamla NEDC-testet. Korrekt skattehantering kan sedan tillämpas.


Visa WLTP-värden.


WLTP är den nya officiella EU-testmetoden för att beräkna standardiserade bränsleförbruknings- och CO2 -värden för personbilar. Metoden mäter bränsle, energiförbrukning, körsträcka och avgasutsläpp. Syftet är att tillhandahålla värden som stämmer bättre överens med verklig körning. Bilarna testas med tillvalsutrustning och med en mer krävande testprocedur och körprofil​. TTEL (Test Energy Low) och TEH (Test Energy High) visas som ett intervall under WLTP-teståtgärder. TEL hänvisar till de lägsta / mest ekonomiska siffrorna (med den lättaste uppsättningen alternativ). TEH hänvisar till de högsta / minst ekonomiska siffrorna (med den tyngsta uppsättningen alternativ). WLTP-lagstiftningen föreskriver att där det finns 5g CO2 -avvik mellan TEL och TEH, deklareras endast TEH.


1,584 på 20-tums hjul.

1,628 på 20-tums hjul.

Torr: Volym mätt med VDA-kompatibla fasta block (200 mm x 50 mm x 100 mm).

Våt: Volym mätt genom att simulera lastutrymmet fyllt med vätska.