VÅR ANSVARSFULLA FRAMTID

“En värld med noll utsläpp, noll olyckor, noll trafikstockningar. Vår ambition är att göra våra samhällen säkrare och friskare, och vår miljö renare genom obeveklig innovation. Att anpassa våra produkter och tjänster till den snabbt föränderliga omvärlden.”
Professor Sir Ralf D Speth KBE
Verkställande direktör, Jaguar Land Rover

VI KALLAR DENNA AMBITION FÖR DESTINATION ZERO. EN DRIVKRAFT SOM GENOMSYRAR ALLT VÅRT ARBETE.

NOLL UTSLÄPP

Sedan 2007 har vi minskat våra globala CO2-utsläpp per fordon med 50,7 %* och minskat de genomsnittliga CO2-utsläppen från vår europeiska maskinpark med 36,1 % mellan 2007 och 2017.

Detta är möjligt tack vare vårt växande utbud av el- och hybridbilar, inklusive Jaguar I-PACE – världens första helt eldrivna premium-SUV. I hela vårt tillverkningsnätverk arbetar vi också för att uppnå koldioxidneutralitet genom att använda 100 % förnybar, koldioxidfri el på alla anläggningar i Storbritannien.

NOLL OLYCKOR

94 % av alla olyckor på våra vägar orsakas av den mänskliga faktorn. Vi arbetar för att minska detta genom vårt fokus på Human Machine Interface (HMI) och teknik för autonom körning.

Alla nya Jaguar- och Land Rover-bilar erbjuder en rad hjälpsystem bakom ratten, inklusive förarövervakning som känner av om föraren börjar bli dåsig och ger en tidig varning om att ta en paus.

NOLL TRAFIKSTOCKNING

Vi är medvetna om att transportinfrastrukturen runt om i världen snart nått sina gränser. Med en ny generation smart teknik på våra gator och i våra fordon, kan vi börja optimera trafikflödet och ge förarna rutter de har nytta av att lägga på minnet.

Som en del av vår forskning kring hur vi ska leverera autonom körning i framtida produkter, arbetar vi aktivt med Green Light Optimized Speed Advisory (GLOSA) – en intuitiv teknik som beräknar din optimala hastighet för att minska tiden vid rött ljus och längden på varje resa.

Vi förstår att det krävs mer än noll avgasutsläpp och förändringar i körbeteende för att leverera hållbar förändring. Därför baseras varje steg i utvecklingen av nya bilar på cirkulära ekonomiska principer och ett systematiskt tillvägagångssätt, för att minska vår totala påverkan på planeten.

100 %

Våra brittiska tillverkningsanläggningarna genererar noll avfall till deponi.

316.000

Antal ton skrot som bearbetats till lättviktsarkitekturer i aluminiumfordon mellan 2013 och 2019.

14 miljoner

Engångsartiklar som eliminerats från vår verksamhet, från engångsmuggar till emballage av fordonsdelar.

75 %

Mängden återvunnen aluminium från skrot efter karosspressning.

*På grund av ökade volymer, behovet av upprensning i elnätet och effektivitetsförbättringar i Storbritannien, Österrike, samriskprojekt med Kina samt anläggningar i Brasilien.