OM JAGUAR

OM JAGUAR

JAGUAR I SAMHÄLLET


Vi älskar att ha ett nära samarbete med de samhällen som vi är aktiva i. Djupt rotad i vår företagssjäl finns en äkta uppskattning av alla de människor som arbetar tillsammans med oss och den roll de har i våra framgångar.


Vi ser det som ett privilegium att få hjälpa till, inte en skyldighet. Därför lägger vi oss vinn om att alla får något positivt ut av att arbeta tillsammans med oss.


Som företag har vi varit med i BITC (Business in the Community) sedan 1987 och vi arbetar ständigt på att förbättra den inverkan vi har på samhället, bland annat genom att:


 • Styra, mäta och integrera ett ansvarstagande agerande inom hela verksamheten.

 • Ingå samarbeten för att motverka nackdelar.

 • Inspirera, ta initiativ och leda genom att dela med oss av kunskaper och erfarenheter.

För stora företag är det enkelt att ge ihåliga löften, därför stödjer vi våra åtaganden på många olika sätt. För det första lägger vi fokus på två huvudområden - hjälpa till att förbättra utbildning och locka människor till maskinindustrin. Detta stödjer vi genom resurser som hjälper till att göra verklig skillnad.


För det andra har vårt samhällsrelationsprogram som medlem i BITC PerCent Club bedömts bidra med över 1 % av vår vinst före skatt.


Vi har bibehållit detta, trots den tuffa ekonomiska situationen, och vi kommer att fortsätta investera i samhällsrelationsprogram som alla berörda har glädje av. Dessutom uppmanar vi våra återförsäljare, leverantörer och andra företag att arbeta på liknande sätt, tillsammans med de samhällen där man har aktiviteter.


Medarbetarengagemang


Det är människorna som skapar vår framgång. Deras kunnande, passion och hängivenhet har alltid varit avgörande för att skapa spännande bilar. Och nu använder man kunskaperna till nytta för samhället man arbetar och lever i.


Vi uppmanar alla medarbetare att utföra sin del - var och en har 16 arbetstimmar per år för att stödja olika samhällsprogram. Det kan handla om precis vad som helst man engagerar sig i, från att arbeta med handikappade studenter, bevara uråldriga skogsområden till att på olika sätt arbeta med skolor, och allt där emellan.


Redan från första dagen får våra färdigutbildade elever möjlighet att engagera sig i en rad olika evenemang och aktiviteter genom vårt Ignition-program. Programmen är utformade för att skapa självförtroende och ge erfarenhet för att eleverna ska kunna ha en framträdande roll på arbetet och ute i samhället.


Hjälpa ungdomar

Vi anser att vår framtid ligger i de ungas händer. Därför erbjuder vi många olika program och möjligheter som är utformade för att skapa möjligheter och åskådliggöra affärsvärlden, utbildning och sportvärlden för de unga i de samhällen där vi är aktiva. Dessa omfattar bland annat: :


 • Centrum för affärsutbildning (Education Business Partnership Centres). Här får ungdomarna praktisk kunskap om hur arbetet fungerar på våra egnatillverkningsplatser i Storbritannien.

 • Utbildningsaktivitetszoner (Education Action Zones). Vi sammanför företag och lokala skolor för att motverka dåliga skolresultat och bristfällig närvaro i skolan.


Tänk lokalt

Vi är konstant uppmärksamma på vår verksamhet och hur den påverkar människorna som lever i närheten av våra anläggningar. För att hjälpa oss att fatta rätt, välinformerade beslut upprätthåller vi en god relation med de lokala samhällena.


Ledamöter i lokala beslutsorgan och samhällsrepresentanter hjälper till att granska våra planer och bidrar med idéer och lyfter fram eventuella problem.


Bransch- och affärsorganisationer

Vi är aktiva i många olika branschorganisationer som bland annat arbetar med att reducera vår verksamhets miljöpåverkan och säkerställa en hållbar framtid. Bland organisationerna finns bland annat:


 • Arts & Business

 • Birmingham and Coventry Common Purpose

 • Business in the Community

 • Business in the Environment Programme

 • Confederation of British Industry

 • Coventry, Liverpool and Knowsley Education Action Zones

 • Education Business Partnership Centres

 • Environment Council

 • Forum for the Future

 • Groundwork Coventry and Warwickshire, and Groundwork Merseyside

 • Learning and Skills Council

 • Local Strategic Partnerships

 • NSPCC Coventry Business Group

 • Partnerships for Learning

 • SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders Limited)

 • FN:s miljöprogram Mobility Forum

 • WBCSD (World Business Council for Sustainable DevelopmentSustainable Mobility)


Som medlem i SMMT arbetar vi med att skapa långsiktigt hållbara och högkvalitativa relationer medanställda, leverantörer, kunder, intressenter och de samhällen där vi göraffärer.