REMOTE ESSENTIALS OCH REMOTE PREMIUM

REMOTE ESSENTIALS OCH REMOTE PREMIUM

REMOTE ESSENTIALS OCH REMOTE PREMIUM

Med Remote Essentials och Remote Premium kan du med hjälp av en datauppkoppling via appen InControl Remote interagera med din Jaguar från vilken plats som helst i världen. Apparna är kompatibla med de flesta Android- och Apple iOS-smarttelefoner.

Om du väljer Remote Essentials eller Remote Premium kommer du att kunna hitta information om din Jaguars hälsa och status på din smarttelefon, samtidigt som du interagerar med bilen på distans.


  • Se fordonsdata på distans, till exempel bränslenivå eller status för rutor och dörrar, via Vehicle Status Information

  • Håll koll på dina utgifter via Journey History

  • Ställ in den perfekta kupétemperaturen i förväg med Remote Climate Control

  • Hitta din Jaguar snabbt på en full parkering med hjälp av Remote Beep and Flash

  • Säkra din bil på avstånd med Remote Lock and Unlock


Beroende på vilket alternativ du väljer ger dessa tjänster dig möjlighet att låsa/låsa upp dörrarna, aktivera uppvärmning/kylning i bilen med klimatfunktionen på distans, hitta din Jaguar snabbare med hjälp av signal- och blinkfunktionen med mera.

Remote Essentials ingår nästan alltid som standard, med hör med din återförsäljare om vad som gäller. Remote Premium är en del av Connect och Connect Pro. Du behöver välja om du vill köpa Remote Premium som en del av ditt paket för anslutbarhet.

Både Remote Essentials och Remote Premium omfattar:

INFORMATION OM FORDONSSTATUS
Kontrollera bränslenivå och räckvidd samt status för dörrar, rutor och lås. Se var du senast parkerade din Jaguar och hitta tillbaka till bilen med anvisningar till fots.

PÅMINNELSER OM FORDONSUNDERHÅLL
Du kan visa underhållsproblem – till exempel låg bränslenivå – och få råd om vad du bör göra åt det.

FÄRDHISTORIK
Denna tillvalsfunktion kan automatiskt registrera din färdhistorik inklusive statistik om rutt och vägsträcka. Denna information kan exporteras via e-post i Excel-format för utgiftsrapportering.

FJÄRRMANÖVRERAD KLIMATSTYRNING
Förbered din Jaguar genom att ställa in temperaturer i förväg så att du och dina passagerare har det bekvämt från det ögonblick ni kliver in i bilen. Detta drivs genom fjärrstart av motorn.*

FJÄRRMANÖVRERAD BEEP AND FLASH
Den här funktionen tänder din Jaguars varningsblinkers och halvljus samt aktiverar en ljudsignal så att du kan hitta bilen på en full parkering.

FJÄRRMANÖVRERAD LOCK AND UNLOCK
Lås eller lås upp bildörrarna på avstånd med ett knapptryck. Tryck bara på låsknappen på Vehicle Security-skärmen i smarttelefonappen InControl Remote för att låsa dörrarna, aktivera larmet, fälla in backspeglarna och stänga rutorna. Tryck på upplåsningsknappen för att fälla ut backspeglarna, tända halvljuset och få varningsblinkersen att blinka två gånger.

FJÄRRMANÖVRERAD LARMÅTERSTÄLLNING
Du får en varning på din smarttelefon om ditt billarm utlöses, och du kan då välja att återställa det.

VÄCKNINGSFUNKTION
För att spara batteriström stängs vissa icke-prioriterade Remote-funktioner ner om du inte kör din Jaguar på fyra dagar.

Om du vill kunna använda dessa tjänster efter denna period måste du därför schemalägga en väckning, som då återaktiverar funktioner som fjärrmanövrerad klimatstyrning samt låsnings-/upplåsningsfunktioner.

Funktionerna i smarttelefonappen Remote återaktiveras automatiskt nästa gång din Jaguar körs.

InControl-specifika funktioner som beskrivs kan vara tillval eller vara beroende av marknad eller drivlina. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för information om tillgänglighet och fullständiga villkor i ditt land. Vissa funktioner kräver ett lämpligt SIM-kort med tillämpligt dataavtal som kan kräva ytterligare abonnemang efter initialperioden enligt anvisningar från din återförsäljare. Mobil nätverksuppkoppling kan inte garanteras överallt.
 
*Om motorn inte kan fjärrstartas på grund av bilen eller marknadsbegränsningar, kan fjärrmanövrerad uppvärmning och ventilation fortfarande styras om bilen har Timed Climate eller Remote Park Heat. Om ingetdera är möjligt kommer funktionen fjärrstyrd klimatanläggning inte att visas i InControl Remote-appen för smarttelefoner.