Fordonstester bidrar till en förståelse av verkligheten, på motsvarande sätt som kartor bidrar till att tydliggöra en resa. Precis som att kartor har förbättrats – med övergång från det traditionella A-Ö till satellitnavigation och tydligare anvisningar – så kommer de nya WLTP- och RDE-testerna för bränsleförbrukning och utsläpp att skapa större transparens vid köp av en ny bil.Den nya WLTP-normen (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) kommer att vara på plats senast i september 2018. WLTP ersätter den nuvarande NEDC-normen (New European Drive Cycle), för bedömning av bränsleeffektiviteten hos bensin-, diesel-, el- och hybridbilar. Vid köp av en helt ny bil kommer du upptäcka att informationen på ett bättre sätt speglar den räckvidd som en full tank (eller laddning) ger dig vid körning under verkliga förhållanden.


Bilar med bensin-, diesel- och hybriddrift (MHEV eller PHEV) kommer att ha information om utsläppsvärden, i tillägg till sin bränsleförbrukning. Elbilar kommer att ha information om sin energiförbrukning, i tillägg till sin räckvidd. Testerna som ska tillhandahålla dessa uppgifter kommer att vara på plats för alla bilar senast i september 2018.


Våra bilar kommer inte att förändras, utan med sin enastående kompetens och innovativa teknik kommer Jaguars bilar även i fortsättningen att representera det bästa inom design och ingenjörskonst. De nya uppgifterna kommer helt enkelt bättre visa den verkliga upplevelse som våra motorer och drivlinor bjuder på.


De nya testerna är utformade för att på ett bättre sätt spegla aktuell motorteknik. NEDC uppdaterades senast 1997, då den första generationens moderna hybridbilar blev tillgängliga på bred front. Två årtionden senare finns det förutom PHEV- och MHEV-bilar även elbilar som vår egen Jaguar I-PACE på vägarna. Testerna för NEDC var inte utformade för dessa biltyper. Därför har WLTP tagits fram.

Ett sätt att avhjälpa bristerna med NEDC är utökad testning. NEDC-tester pågick i ungefär 20 minuter. Det nya WLTP-testet kommer att vara 30 minuter långt, och förutom att testa din bil kommer det även att undersöka vilken inverkan tillvalsutrustning som exempelvis fabriksmonterade tillbehör har.


Dessa tester är naturligtvis en inledande vägledning. Användning i verkligheten påverkas av ett antal faktorer som bland annat terrängen, klimatet och ditt körsätt. I september 2019 kommer du att kunna se ytterligare uppgifter i takt med att nya tester på väg implementeras. Dessa kommer även att mäta kväveoxidpartiklar (NOx) och andra avgasutsläpp.


WLTP kommer att skilja sig från NEDC genom att tillhandahålla ytterligare information för att hjälp dig fatta ett välgrundat beslut när du ska köpa bil. De nya testerna är mer krävande och kommer inte att kunna jämföras rakt av med de äldre uppgifterna. WLTP-uppgifter för bränsleförbrukning och koldioxid (CO2) kommer att vara mer exakta men se ut att vara högre när de jämförs med NEDC. På motsvarande sätt kommer elbilar se ut att ha en jämförelsevis kortare räckvidd.NÄR BÖRJAR ÖVERGÅNGEN TILL WLTP ATT GÄLLA?
Alla helt nya bilar som tillverkas från september 2017 testas enligt WLTP. EU införde emellertid en övergångsperiod, vilket innebär att det dröjer till september 2018 innan vi, och andra biltillverkare, är tvungna att testa redan befintliga modeller enligt dessa nya standarder. Den nya normen börjar gälla för EU-länderna samt Schweiz, Turkiet, Norge, Liechtenstein och Israel.


I september 2018 blir också testning vid verklig körning (RDE) obligatorisk i dessa länder. Vid RDE-testning kommer utsläpp av partiklar och kvävedioxid (NO2) att mätas direkt på vägen. Vi uppfyller redan de låga tröskelgränsvärdena i EU6d RDE-normen. År 2020 kommer du att se de nya testuppgifterna för WLTP och RDE kommuniceras över hela EU och andra länder som vill anta den nya normen.

VÅRA BILAR

Passar perfekt till din livsstil, körstil och personliga smak.

JAGUARS PROGRAM

JAGUARS PROGRAM

Upptäck hur Jaguar är gjord för dig.
NYA HELT ELDRIVNA JAGUAR I-PACE

NYA HELT ELDRIVNA JAGUAR I-PACE

Den ultimata helt eldrivna prestanda-SUV:en.
ELEKTRIFIERING

ELEKTRIFIERING

Våra kunskaper från banan överför vi till vägen.

FLER BERÄTTELSER

DEF/A<span style="text-transform:lowercase">d</span>B<span style="text-transform:lowercase">lue</span>

DEF/AdBlue

Vad är DEF/AdBlue? Hur ska du använda det i din bil?
BENSIN/DIESEL

BENSIN/DIESEL

Bensin eller diesel? Välj det alternativ som är bäst för dig.
ÄGANDE

ÄGANDE

Support för Jaguar-ägare.