INCONTROL FÖRARASSISTANS

KÖRFUNKTIONER

InControl har körassistansfunktioner som standard eller som tillval. Dessa hjälper dig att få ut det mesta av din Jaguar med säkrast möjliga körning var du än väljer att köra. Hör med din återförsäljare för att upptäcka vilka alternativ som passar dig bäst.

AUTONOM NÖDBROMSNING

AUTONOM NÖDBROMSNING

Det autonoma nödbromsningssystemet säkerställer att din bil alltid är redo att reagera på plötsliga faror, så att risken för kollisioner minskar.
FILBYTESVARNING

FILBYTESVARNING

Systemet känner av om din bil oavsiktligen är på väg att lämna sitt körfält och varnar dig visuellt och med hjälp av en diskret vibration i ratten.
FILHÅLLNINGSHJÄLP

FILHÅLLNINGSHJÄLP

Om du oavsiktligen lämnar ditt körfält på motorvägen, kommer din Jaguar inte bara att varna dig utan även styra tillbaka bilen in i körfältet.
FÖRARÖVERVAKNING

FÖRARÖVERVAKNING

Förarövervakningen känner av om du börjar bli dåsig och ger dig en tidig varning när du behöver ta en paus.
VÄGMÄRKESIDENTIFIERING

VÄGMÄRKESIDENTIFIERING

Vägskyltsidentifiering visar hastighetsgränsen och andra vägskyltar på instrumentpanelen.
ADAPTIV FARTHÅLLARE MED ”KÖ-ASSISTANS”

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED ”KÖ-ASSISTANS”

Ställ in din hastighet och ett avstånd för att hålla avståndet till framförvarande fordon, så att ditt fordon automatiskt anpassar hastigheten till ett långsammare trafikflöde.
SMART NÖDBROMSNING

SMART NÖDBROMSNING

Upptäcker om det föreligger risk för fontalkollision med ett annat fordon och visar ett meddelande för att uppmana föraren att bromsa. Om föraren inte reagerar aktiverar bilen bromsarna för att mildra påverkan av en eventuell krock*.
ÖVERVAKNING AV DÖDAVINKELN

ÖVERVAKNING AV DÖDAVINKELN

En blinkande ikon i en av backspeglarna varnar dig om hinder i, eller som hastigt närmar sig, bilens döda vinkel.
DÖDVINKELASSISTENT

DÖDVINKELASSISTENT

Om din bil registrerar ett annat fordon i din döda vinkel när du påbörjar ett filbyte, tillhandahåller dödvinkelassistenten ett styrmoment för att styra bort din bil från fordonet som närmar sig.

PARKERINGSFUNKTIONER

Hjälper dig att manövrera din Jaguar in i de trångaste parkeringsutrymmen i stan. Hör med din återförsäljare för att upptäcka vilka alternativ som passar dig bäst.

PARKERINGSASSISTANS

PARKERINGSASSISTANS

Parkeringsassistans gör det enklare att parkera parallellt och vinkelrätt genom att din bil styrs in i och ut ur parkeringsutrymmet. Välj en växel och reglera hastigheten. Du vägleds med hjälp av grafik och meddelanden.
PARKERINGSHJÄLP FRAM OCH BAK

PARKERINGSHJÄLP FRAM OCH BAK

Sensorer i stötfångarna fram och bak aktiveras när du lägger i backväxeln. Pekskärmens display och ljudsignaler visar hur nära du är till olika hinder.
PARKERINGSASSISTANS 360°

PARKERINGSASSISTANS 360°

Parkeringssensorer bak, fram och på sidorna ger akustisk och visuell feedback i realtid för att indikera avståndet till olika hinder.
BACKKAMERA

BACKKAMERA

För att möjliggöra kör- och parkeringsfunktionerna för InControl Driver Assistance finns det ett urval av olika kameror.

Backkameran gör det enklare att parkera i trånga utrymmen. Linjer som visar bilens ytterkonturer och hur bilen kommer att röra sig läggs ovanpå bilden av utrymmet bakom bilen som visas på din pekskärm.
360° SURROUNDKAMERA

360° SURROUNDKAMERA

Ger 360° exteriör vy runt bilen via pekskärmen och hjälper dig med olika manövrar, till exempel att parkera nära en trottoarkant eller att ta dig in i och ut ur trånga utrymmen och korsningar.
BACKVARNARE

BACKVARNARE

Systemet varnar dig om fordon, fotgängare eller andra faror, som närmar sig från endera sidan av bilen. Den varnar dig både akustiskt och visuellt så att du vet vad som finns bakom dig även när sikten är blockerad.

*Smart nödbromsning är redo och aktiv från 10 km/h till 160 km/h.
 
InControl-specifika funktioner som beskrivs kan vara tillval eller vara beroende av marknad eller drivlina. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för information om tillgänglighet och fullständiga villkor i ditt land. Vissa funktioner kräver ett lämpligt SIM-kort med tillämpligt dataavtal som kan kräva ytterligare abonnemang efter initialperioden enligt anvisningar från din återförsäljare. Mobil nätverksuppkoppling kan inte garanteras överallt.