BENSIN- OCH DIESELMOTORER

Hjälp med ditt beslut.

SE FILMEN
ETT URVAL AV MOTORER

Vi erbjuder en rad bensin- och dieselmotorer, men du kanske inte är säker på vilken som är rätt för dig. Vårt motorprogram kan matcha din livsstil med din vanligaste typ av körning.

JÄMFÖR VÅRA BILAR
VILKEN SORTS FÖRARE ÄR DU?
I TÄTORT
Om du använder din bil för korta resor i en stad, till exempel för att köra barnen till skolan eller för att handla, så är en bensinmotor ett lämpligt val. Du kör sällan på motorvägar, du kör inte så många mil om året och din körning sker mest i tätorter.
UTANFÖR TÄTORT
En dieselmotor kan passa de förare som framförallt kör många mil om året och vars körning ofta består av längre resor på motorväg och inte särskilt mycket stadskörning
STAD OCH LAND
De som bor utanför staden men regelbundet pendlar på motorväg kan överväga en dieselmotor. Jaguars EU6-dieslar är undantagna från de avgifter som föreslås i stränga miljözoner.
NÖJESKÖRNING
Om du älskar bilkörning och huvudsakligen kör för nöjes skull ute på landsvägar och sällan i stadstrafik, så kan antingen en diesel eller en bensinare passa dig.
INGENIUM-MOTORER

Utsläppen från Jaguar Land Rovers Ingenium-dieselmotor börjar på 126 g/km CO2 i Jaguar XE, en de effektivaste bilar vi någonsin har byggt.

VIKTIGA FAKTA
EURO 6-MOTORER
Våra EU6-motorer är bland de renaste i världen. Deras utsläppsnivåer är jämförbara med bensinmotorers, men med CO2-utsläpp som är 20–25 procent lägre.
KVÄVEOXIDER
Alla våra bilar är sedan september 2015 försedda med avancerad avgasefterbehandling (dvs. AdBlue) via selektiv katalytisk reduktion (SCR), vilket bidrar till minskade NOx-utsläpp.
DPF
Mellan 2004 och 2016 har våra NOx-utsläpp minskats med över 84 procent. Högeffektiva dieselpartikelfilter (DPF) i våra bilar fångar upp 99,9 procent av alla partiklar.
ULEZ (Ultra Low Emission Zone)
Våra EU6-motorer är undantagna från den dagliga avgift som London Transport föreslår ska gälla i Londons stränga miljözon (”Ultra Low Emission Zone”, ULEZ).
ORDLISTA
NO<sub>X</sub>

Kväveoxid är en gas som påverkar luftens kvalitet.

CO<sub>2</sub>

Koldioxid är en gas som påverkar den globala uppvärmningen.

PM

Partikelämne: fasta och flytande partiklar som finns i avgaser och påverkar luftens kvalitet.

EU5

Euro 5-norm från september 2009 – införande av partikelfilter.

EU6

Euro 6-norm från september 2014 – införande av selektiv katalytisk reduktion (SCR).

DEF

Dieselavgasvätska (vanligen känd som AdBlueTM) - lösning som sprutas in i avgaser för att minska NOx-utsläpp.

DPF

Dieselpartikelfilter avlägsnar 99,9 % av alla partiklar i avgaserna.

SCR

Selektiv katalytisk reduktion är ett system för aktiv avgasefterbehandling som minskar NOX.

NEDC

New European Driving Cycle – en laboratorietestmetod som används för mätning av utsläpp för fordons- och beskattningsregler.

RDE

Utsläpp vid verklig körning - reviderade EU6-utsläppsregler som är utformade för att simulera verklig körning.

WLTP

WLTP (Worldwide harmonised Light vehicle Test Procedure) är den nya processen som fasats in från 2017 och som mäter bränsle, energiförbrukning, körsträcka och utsläpp. Den ersätter den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) för mätning av bränsleförbrukning och utsläpp för personbilar i Europa. Syftet är att tillhandahålla värden som stämmer bättre överens med verklig körning. Bilarna testas med tillvalsutrustning och med en mer krävande testprocedur och körprofil. Skillnader mellan de båda testmetodernas siffror beror på ändrade testförfaranden, snarare än reducerade prestanda.

ULEZ

Ultra Low Emissions Zone – sträng miljözon i London där avgifter påförs fordon som inte uppfyller EU6-norm.

LÄS MER
JAGUARS PROGRAM
Alla våra modeller har överlägsna tekniska innovationer, ledande design och sportig precision.
LÄS MER
TILLFÖRLITLIGHET
Jaguar gör allt för att leverera de säkraste, mest tillförlitliga och pålitliga lyxiga prestandabilarna.
LÄS MER
BENSIN ELLER DIESEL?
Ändrad lagstiftning, oro över folkhälsan samt ökad transparens kring utsläppstester har fått många att ifrågasätta hur rena dieselmotorer är och huruvida det är rätt val för dem.
LÄS MER
BOKA SERVICE
Boka en servicetid för din Jaguar online.
BRUKSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONSBÖCKER
Visa och ladda ner din Jaguars handbok, instruktionsböcker och videobruksanvisningar.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Sök efter en Jaguar-återförsäljare nära dig.
TILLBEHÖR
Ge din Jaguar en personlig touch med hjälp av vårt stora utbud av tillbehör.