SÄKERHET

Med många innovativa tekniker till hands märker du snart att alla är anpassade för att förhöja din körupplevelse och samtidigt öka säkerheten.

JÄMFÖR VÅRA BILAR
Välj upp till tre Jaguar-bilar och jämför dem sida vid sida.
BOKA PROVKÖRNING
Boka provkörning hos din närmsta återförsäljare.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Jaguar-broschyrerna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en Jaguar-återförsäljare nära dig.

För att skydda dig och andra trafikanter har batteriet i I-PACE utformats med en mängd säkerhetsfunktioner.

BYGG DIN BIL
SÄKERHETSCELL

I-PACE använder en kombination av aluminium och stål som bildar en stabil bur kring batteriet för ökad säkerhet för alla passagerare.

UTVÄNDIGT LJUDSYSTEM
I-PACE avger en utvändig ljudsignal i hastigheter under 12 km/h för att göra fotgängare uppmärksamma på bilen.
SE FILMEN
yt:NzA6_zy0GXM
KROCKKUDDAR
Ett omfattande system med sex krockkuddar inklusive förar- och passagerarkrockkuddar, sidokrockkuddar och för bröstkorg är standard för att skydda passagerare i bilen.
ISOFIX
Två ISOFIX-punkter för baby/barn-stolar finns på vardera sidan om baksätet. Det finns inga punkter för mittsätet bak.
INNOVATIVA SÄKERHETSTEKNIKER

I-PACE tacklar stadstrafiken eller vägen på ett sätt som ger dig och dina passagerare trygghet, samt har en uppsjö av innovativa säkerhetstekniker som standard, tillval eller som del av ett tillvalspaket.

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STYRASSISTANS

I-PACE kan fås med Adaptiv farthållare med styrassistans som gör långa resor och körning i tät trafik ännu enklare. Detta system centrerar och styr I-PACE automatiskt in i sitt körfält och håller ett inställt avstånd till framförvarande fordon.

FÖRARASSISTANS – STANDARDUTRUSTNING
NÖDBROMSNING
Bidrar till att förhindra kollisioner med andra fordon, fotgängare och cyklister med hjälp av kamera, radar eller ultraljudssensorer. Om en potential frontalkollision upptäcks avger systemet akustiska och visuella varningar. Om ingen åtgärd vidtas aktiverar systemet bilens bromsar för att lindra effekterna av en eventuell kollision.
FARTHÅLLARE OCH HASTIGHETSBEGRÄNSARE
Farthållaren gör det möjligt att hålla konstant hastighet utan att behöva hålla gaspedalen nedtryckt. Hastighetsbegränsaren låter dig ställa in en maxhastighet.
VÄGMÄRKESIDENTIFIERING OCH ADAPTIV HASTIGHETSBEGRÄNSARE
Vägmärkesidentifieringen håller dig informerad om hastighetsbegränsningar och omkörningsförbud genom att visa relevanta vägskyltar på instrumentpanelen. När den adaptiva hastighetsbegränsaren är aktiverad använder den information om gällande hastighetsbegränsningar för att anpassa bilens hastighet.
SE FILMEN
FÖRARÖVERVAKNING
Genom övervakning av rattrörelser, broms- och gaspedalsaktivitet känner förarövervakningen av om du börjar bli dåsig och ger dig en tidig varning när du behöver ta en paus.
FILHÅLLNINGSHJÄLP
Känner av om bilen är på väg att oavsiktligen lämna sitt körfält och applicerar då ett korrigerande styrmoment i ratten för att uppmana dig att styra tillbaka bilen.
BACKKAMERA
Backkameran förbättrar sikten vid backning. För att underlätta vid parkering visas statiska linjer som representerar I-PACE och dess tänkta väg på pekskärmen.
FÖRARASSISTANS: TILLVALSPAKET

Alla paket har en uppsättning funktioner som hjälper till att hålla dig säker och informerad. Dödvinkelassistentpaket är standard på I-PACE SE- och HSE-modeller. Förarassistanspaket är standard på I-PACE HSE. Parkeringsassistanspaket är standard på alla modeller.

DÖDVINKELASSISTENT
Om I-PACE känner av ett annat fordon i döda vinkeln när du börjar byta körfält tänds en varningslampa i motsvarande backspegel och ett korrigerande styrmoment i ratten uppmanar dig att styra bort din bil för att undvika en potentiell kollision.
SE FILMEN
BACKMONITOR
Särskilt användbar när du backar ut ur en parkeringsficka är backkameran som varnar dig om faror som närmar sig din bil från sidorna. Den varnar dig både akustiskt och visuellt så att du vet vad som finns bakom dig även när sikten är blockerad.
CLEAR EXIT MONITOR
Varnar passagerarna, som är på väg att lämna bilen från bakdörrarna, om fordon eller cyklister som närmar sig. Om ett föremål närmar sig blinkar en varningslampa på dörren. Lampan slocknar omedelbart när det åter är säkert att öppna dörren.
DÖDVINKELASSISTENT
Dödvinkelassistenten kan bidra till att undvika kollisioner. Om bilen känner av ett annat fordon i döda vinkeln när du avser att byta körfält tänds en liten varningslampa i motsvarande backspegel och ett styrmoment uppmanar dig att styra bort I PACE från det fordon som närmar sig.
SE FILMEN
ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STYRASSISTANS
Adaptiv farthållare med styrassistans gör långa resor och körning i tät trafik ännu enklare och bekvämare. Detta uppnås genom att systemet försiktigt assisterar styrning, acceleration och bromsning så att bilen hålls mitt i körfältet samtidigt som ett bestämt avstånd hålls till framförvarande fordon. Måttliga styringrepp gör att det krävs mindre fysisk ansträngning att hålla bilen mitt i körfältet.
SE FILMEN
REAR COLLISION MONITOR
Om ett fordon som närmar sig bakifrån inte saktar ner. I-PACE försöker varna den närmande föraren om att bromsa genom att automatiskt blinka varningslamporna.

Välj din egen eldrivna kombination av Jaguar-prestanda, teknik och stil.

BYGG DIN EGEN
JÄMFÖR VÅRA BILAR
Välj upp till tre Jaguar-bilar och jämför dem sida vid sida.
BYGG DIN BIL
Använd konfiguratorn för att designa din perfekta Jaguar.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Jaguar-broschyrerna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en Jaguar-återförsäljare nära dig.

All utrustning i bilen ska användas av föraren endast när detta kan ske på ett säkert sätt. Förare måste förvissa sig om att de alltid har fullständig kontroll över bilen.