SEKRETESSPOLICY - Jaguar Sverige
loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

 

Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy förklarar hur BC Sweden AB ("vi" eller "oss") som en del av Nic. Christiansen-koncernen behandlar dina personuppgifter.
Nic. Christiansen-koncernen definieras som:  www.nc.dk

1 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den juridiska person som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
BC Sweden AB
Organisationsnummer: 556774-3637
Arenagatan 8B
S - 21623 Malmö 

2 ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

a) Vid användning av vår webbplats:
a. Behandling av dina förfrågningar: Personuppgifter används för att kontakta dig vid provkörning av bil samt vid planering och genomförande av verkstadsbesök och andra tjänster som kan beställas via webbplatsen. Dessutom, om du godkänner detta, används dina personuppgifter för marknadsföring (enligt nedan) och dina personuppgifter samkörs med cookiedata på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, preferenser.
ii. Behandling sker p.g.a.: Samtycke.
iii. Raderas: Senast 3 månader efter begäran
b. Marknadsföring: Personuppgifter används för marknadsföring och vid vår kommunikation med utgångspunkt från dina intressen. Marknadsföringen kommer att vara relevant för dig och kommer att vara i form av bl.a. nyhetsbrev. Dina personuppgifter samkörs med cookiedata på så sätt som beskrivs i vår cookiepolicy.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, cookiedata, användarbeteende online, fordonsinformation, preferenser.
ii. Behandling sker p.g.a.: Samtycke.
iii. Raderas: 1 år efter senaste kontakt med registrerade personer.
c. Optimering av användarupplevelsen på webbplatsen: Personuppgifter samlas in vid din användning av vår webbplats. Vi använder denna information för att optimera vår webbplats och de tjänster vi erbjuder. Läs mer i vår cookiepolicy.
i. Information som vi använder: Cookiedata och användarbeteende online. Vid användarundersökningar med tillhörande tävlingar, används även allmänna personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer.
Behandling sker p.g.a.: Samtycke.
Raderas: 6 månader efter insamling.

d. Webbplatsstatistik: Personuppgifter används för att sammanställa statistik över användningen av vår webbplats och relaterade tjänster. 
i. Information som vi använder: Cookiedata, användarbeteende online. 
ii. Behandling sker p.g.a.: Samtycke.
iii. Raderas: 6 månader efter insamling.

c) Vid användning av butiker och verkstäder:

a. Leverans och betalning av våra tjänster: Vi behandlar dina personuppgifter i samband med att vi levererar våra tjänster. Det sker t.ex. när du provkör en bil innan köp, när erbjudanden som du har begärt tas fram, när köpeavtal och finansieringsavtal skapas, när din nya bil är registrerad och levererad samt vid service och reparationer på din bil på verkstaden eller i samband med eventuella garantier.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, personnummer, betalningsinformation, ordernummer, körkort, försäkringsinformation, ekonomiska villkor.
ii. Behandling sker p.g.a.: Vi måste följa avtal och gällande lagar när det gäller provkörning och bokföring. 
iii. Raderas: 5 år från utgången av det räkenskapsår då den sista kundtransaktionen har genomförts (räkenskapsår = 1/1 till 31/12).
b. Kreditbedömning: Innan vi ger dig kredit i samband med köp av reservdelar och verkstadstjänster kontrollerar vi om du är registrerad som dålig betalare i kreditregistret. Om du är registrerad som dålig betalare beviljas ingen kredit utan då måste betalning ske kontant.
i. Information som vi använder: Personnummer, information om eventuell registrering som dålig betalare.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: Raderas omedelbart efter kontroll.
c. Kundregister: För att hantera ärenden på ett effektivt sätt och ge dig bra kundservice är du registrerad i våra system. Det ger oss en översikt över vår relation med dig och gör att vi kan ge dig en bättre service.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: 5 år från utgången av det räkenskapsår då den sista kundtransaktionen har genomförts (räkenskapsår = 1/1 till 31/12).
d. Påminnelser, uppföljning och marknadsföring: För att ge dig en bra kundupplevelse och hålla dig uppdaterad, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna skicka påminnelser om service, följa upp provkörningar och ge dig allmän marknadsföring som nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar till evenemang etc. Ovanstående görs endast om du har gett ditt samtycke.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik.
ii. Behandling sker p.g.a.: Samtycke.
iii. Raderas: 1 år efter senaste kontakt.
e. Kundnöjdhetsundersökning: För att följa upp hur nöjd du är som kund och få input så att vår kundservice kan bli bättre, behandlar vi dina personuppgifter när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar. Dina personuppgifter lämnas också till relevanta importörer så att de kan genomföra kundundersökningar. 
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation och information om senaste köp.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: 6 månader efter insamling.
f. Kameraövervakning: För att förhindra inbrott, stöld och vandalism kameraövervakas butiker, verkstäder och utomhusområden. Övervakade område är märkta med skyltar.
i. Information som vi använder: Video.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: 30 dagar efter inspelning.

a. Brott mot lagstiftning:
I de fall då böter åläggs eller vid fortkörning eller liknande i samband med provkörning eller användning av leasingbil/hyrbil, mottas och vidarebefordras relevanta personuppgifter till myndigheter.
i. Information som vi använder: Känsliga personuppgifter om misstänkta brott samt allmänna personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, körkort, låne-/leasingavtal.
ii. Behandling sker p.g.a.: Lagstiftning.
iii. Raderas: 3 år efter mottagandet av myndigheten.

d) Vid användning av butiker och verkstäder - När du handlar hos det auktoriserade nätverket av återförsäljare och serviceleverantörer, tar vi emot och behandlar information om dig för följande syften: 
a. Leverans av tjänst: När du handlar hos auktoriserade återförsäljare och använder serviceverkstäder tar vi emot och behandlar dina personuppgifter som rör leveransen av köpta tjänster. Det sker t.ex. i samband med beställning av bilar och särskilda reservdelar samt för garantier och eventuella tilläggstjänster som erbjuds av importören, t.ex. vägassistans. 
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter, t.ex. namn, ordernummer, fordonsinformation.
ii. Behandling sker p.g.a.: Vi ska kunna följa avtal.
iii. Raderas: 5 år från utgången av det räkenskapsår då den sista kundtransaktionen har genomförts (räkenskapsår = 1/1 till 31/12).
b. Service och garantier: För dokumentation av genomförda tjänster/service och kontroller, vilket är en förutsättning för att uppfylla fabriksgarantin, kommer vi att ta emot och behandla uppgifter om din bil. Detsamma gäller om fabriken vidtar åtgärdar för att rätta till eventuella fel eller brister. Vid eventuella garantiärenden vidarebefordras och behandlas dokumentation av ärendehanteringen mellan återförsäljaren, importören och fabriken. Denna dokumentation kan, utöver uppgifter om din bil, även innehålla personuppgifter.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter, som t.ex. namn, adress, ordernummer, fordonsinformation, försäljningshistorik.
ii. Behandling sker p.g.a.: Vi ska kunna följa avtal.
iii. Raderas: 5 år från utgången av det räkenskapsår då den sista kundtransaktionen har genomförts (räkenskapsår = 1/1 till 31/12) eller när garantin löper ut om det är ett senare datum. 
c. Kundnöjdhetsundersökning: För att följa upp kundnöjdhet på marknaden och få input så att vår kundservice kan bli bättre, behandlar vi dina personuppgifter när vi genomför kundnöjdhetsundersökningar.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation och information om senaste köp.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: 6 månader efter insamling.
d. Servicemeddelanden: För att ge en bra kundservice skickar vi dig meddelanden om tjänster t.ex. kontroller av kaross och eventuell rost etc. för ett uppfylla eventuella garantier. I samband med detta behandlar vi dina personuppgifter.
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress, fordonsinformation, verkstadsbokning.
ii. Behandling sker p.g.a.: Vi ska kunna följa avtal.
iii. Radering: När garantin går ut.
e. Statistik och rapportering: För att kontrollera återförsäljarnas aktiviteter, följa upp återförsäljarnas prestationer, utveckla och förbättra försäljningsprocesserna i återförsäljarnätverket och för att göra kund- och marknadsanalyser för affärsutveckling, tar vi emot och behandlar dina personuppgifter. 
i. Information som vi använder: Allmänna personuppgifter, som t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fordonsinformation, försäljningshistorik.
ii. Behandling sker p.g.a.: Legitimt intresse.
iii. Raderas: 6 månader från insamling (därefter anonymiseras data)

3 KÄLLOR 

När vi samlar in information från andra källor än dig, kommer det att vara från:
a) Bilimportörer/Bilåterförsäljare där syftet är statistik, marknadsföring och fullföljande av avtal
b) Offentliga register: Fordonsregister, personregister, företagsregister, där syftet är tydlig identifiering och uppfyllande av avtal.
c) Leasing- och finansbolag som ger krediter i samband med att avtal ingås.
d) Kreditvärderingsinstitut där syftet är att göra en kreditupplysning i samband med att avtal ingås.
Den insamlade informationen om dig kommer från:
a) EU/EES.


4 VIDAREBEFORDRING AV DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi vidarebefordrar dina personuppgifter till följande mottagare:
a) Bilimportörer och biltillverkare/Bilåterförsäljare och biltillverkare.
b) Samarbetspartners som finansbolag, försäkringsbolag och tjänsteleverantörer (t.ex. vägassistans, däcklager och liknande).  
c) Andra leverantörer och samarbetspartners som hjälper vårt företag (t ex tjänsteleverantörer, teknisk support, leverantörer, finansinstitut).
d) Företag som den personuppgiftsansvarige har en koncernrelation till i Nic. Christiansen-koncernen (www.nc.dk).
e) Offentliga myndigheter.
f) Sociala medier (t.ex. Facebook, LinkedIn).

5 ÖVERFÖRINGAR TILL LÄNDER UTANFÖR EU/EES

Normalt överför vi inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om det i särskilda fall sker överföringar till länder utanför EU/EES, ges information om detta i samband med behandlingen. 

6 AUTOMATISKA ENSKILDA BESLUT 

Vi kommer att använda oss av automatiska individuella kreditvärdighetsbeslut vid ingåendet av leasingavtal. Om du är registrerad som dålig betalare i kreditregistret kan beställningen inte slutföras automatiskt. I dessa fall måste du kontakta oss per telefon för manuell hantering.


7 OBLIGATORISK INFORMATION 

Informationen som vi samlar in för behandling kommer i vissa fall vara obligatorisk, det vill säga informationen är nödvändig för att kunna kontakta dig, tillhandahålla tjänsten, göra en kreditbedömning etc. I samband med att personuppgifter behandlas, kommer vi att informera dig om vilken information som är obligatorisk. Om vi inte får den obligatoriska informationen kan vi inte leverera den önskade tjänsten.

8 DINA RÄTTIGHETER

Du har följande rättigheter:
• Du har rätt att begära att få se, rätta eller radera dina personuppgifter.
• Du har också rätt att motsätta sig behandlingen av dina personuppgifter och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
• I synnerhet har du en ovillkorlig rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring.
• Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Din återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan du återkallade ditt samtycke. 
• Du har rätt att få den personliga information som du själv har uppgett i ett strukturerat, maskinläsbart format (dataportabilitet). 
• Du har alltid rätt att lämna in klagomål hos en dataskyddsmyndighet, t.ex. Datainspektionen.

Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta den personuppgiftsansvarige (se kontaktinformation ovan) eller genom att skriva till GDPR@nc.dk.
Det kan finnas villkor eller begränsningar för dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du alltid har rätt till dataportabilitet utan det kan bero på särskilda förhållanden som är förknippade med behandlingen.

Senast uppdaterad: 7. maj 2018

Anmäl dig till Jaguars nyhetsbrev

Ja, jag vill gärna vara först med att ta del av nylanseringar, tävlingar och events.

Anmäl dig till Jaguars nyhetsbrev