FÖRDELAR MED ELBIL

Som helt eldriven utsläppsfri bil öppnar I-PACE upp en värld av fördelar.

JÄMFÖR VÅRA BILAR
Välj upp till tre Jaguar-bilar och jämför dem sida vid sida.
BOKA PROVKÖRNING
Boka provkörning hos din närmsta återförsäljare.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Jaguar-broschyrerna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en Jaguar-återförsäljare nära dig.
ATT ÄGA EN I-PACE

Genom att matcha bilens eldrift med en design som speglar andan hos Jaguar erbjuder I-PACE den omsorg, service och stöd som alltid kommer med ett Jaguar-ägande. Som utsläppsfri elbil kan I-PACE erbjuda ytterligare fördelar inklusive tillgång fördelar och förmåner från politiska beslut, lokala myndigheter och företag som stödjer övergången till eldrift.

BYGG DIN BIL
HJÄLP ATT KÖPA ELBIL

Vissa regeringar erbjuder direkta ekonomiska förmåner eller låter elbilsförare slippa inköpsskatter som moms eller GST som gäller för bensin- och dieseldrivna fordon. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

PUNKTSKATTER OCH REGISTRERING

Punktskatter är i allmänhet lägre för elbilar och kan vara så låga som noll. I länder där nummerskyltar köps i samband med bilköpet, eller fås i ett lotteri kan det vara så att elbilen medför lägre kostnader eller helt undgår bilregistreringslotteriet. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

HJÄLP ATT KÖPA LADDNINGSUTRUSTNING

Laddboxar kan fås till reducerat pris i vissa länder. Incitament kan också erbjudas för installation av gemensamma laddningsfaciliteter i flerbostadshus och på arbetsplatser. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

LÄGRE SKATT FÖR FÖRETAGSBILAR

Elfordon kan vara föremål för betydande skattelättnader jämfört med motsvarande bensin- eller dieselbilar som används som företagsförmån. Det kan också förekomma avdragsgilla poster för arbetsgivaren för avskrivningar av tillgångar. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

GRATIS LADDNING FÖR ELFORDON

Gratis laddningsmöjligheter kan finnas på parkeringar vid köpcentrum, hotell och liknande platser. Detta kallas för destinationsladdning. Det kan finnas andra ställen som erbjuder lägre laddningskostnad baserat på hur lång tid du tillbringar på platsen. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

UNDVIKA TULLAR OCH AVGIFTER

Där vägavgifter förekommer kan elfordon vara undantagna. Självfallet behöver dessa inte betala utsläppsbaserade avgifter som av luftkvalitetsskäl ålagts bensin- och dieseldrivna bilar. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

BEKVÄMLIGHET OCH TILLGÅNG

I vissa städer är det tillåtet för elfordon att använda samåkningsfiler liksom separata buss- och taxifiler. Det är även tillåtet att parkera på platser där bensin- eller dieseldrivna bilar inte är tillåtna eller att parkera till en lägre kostnad.
Fördelarna varierar beroende på land och ibland också beroende på stad, och kan ändras utan förvarning. Kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare för mer information.

SKÖTSEL AV BILEN

Med närmare ett sekel av biltillverkning och erfarenhet av bilskötsel kan du vara tryggt förvissad om att din Jaguar är lätt att äga. Batteriet i I-PACE omfattas av en heltäckande 8 års garanti*. Du har dessutom alltid fullt stöd av vårt etablerade Jaguar-återförsäljarnätverk och högutbildade tekniker som känner din Jaguar inifrån och ut.

*I-PACE-garantin är begränsad till 8 år eller 160 000 km (beroende på vad som inträffar först) och är inlösbar om batteriets effektivitet går under 70 procent.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Välj din egen eldrivna kombination av Jaguar-prestanda, teknik och stil.

BYGG DIN BIL
JÄMFÖR VÅRA BILAR
Välj upp till tre Jaguar-bilar och jämför dem sida vid sida.
BYGG DIN BIL
Använd konfiguratorn för att designa din perfekta Jaguar.
LADDA NER BROSCHYR
Ladda ner de senaste Jaguar-broschyrerna.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Hitta en Jaguar-återförsäljare nära dig.