loading
Var god vänta...
Skip primary navigation

SÄKERHET

Med många innovativa tekniker till hands märker du snart att alla är anpassade för att förhöja din körupplevelse och samtidigt öka säkerheten.

bg-modelDisplay

För att skydda dig och andra trafikanter har batteriet i I PACE utformats med en mängd säkerhetsfunktioner.

BYGG DIN BIL

SÄKERHETSCELL

I PACE använder en kombination av aluminium och stål som bildar en stabil bur kring batteriet för ökad säkerhet.

bg-modelDisplay

EXTERNT LJUDSYSTEM

I PACE avger en extern ljudsignal i hastigheter under 12 km/h för att uppmärksamma fotgängare om bilen.

KROCKKUDDAR

Ett omfattande system med sex krockkuddar inklusive förar- och passagerarkrockkuddar, sidokrockkuddar och för bröstkorg är standard för att skydda passagerare i bilen.

ISOFIX

Två ISOFIX-punkter för baby/barn-stolar finns på vardera sidan om baksätet

INNOVATIVA SÄKERHETSTEKNIKER

Den tacklar stadstrafiken eller vägen på ett sätt som ger dig och dina passagerare trygghet samt har en uppsjö av innovativa säkerhetstekniker som standard, tillval eller som del av ett tillvalspaket.

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STYRASSISTANS

I PACE kan fås med Adaptiv farthållare med styrassistans som gör långa resor och
körning i tät trafik ännu enklare. Detta system centrerar och styr I PACE automatiskt
in i sitt körfält och håller ett inställt avstånd till framförvarande fordon.

bg-modelDisplay

FÖRARASSISTANS – STANDARDUTRUSTNING

NÖDBROMSNING

Bidrar till att förhindra kollisioner med andra fordon, fotgängare och cyklister med hjälp av kamera, radar eller ultraljudssensorer. Om en potential frontalkollision upptäcks avger systemet akustiska och visuella varningar. Om ingen åtgärd vidtas aktiverar systemet bilens bromsar för att lindra effekterna av en eventuell kollision.

FARTHÅLLARE OCH HASTIGHETSBEGRÄNSARE

Farthållaren gör det möjligt att hålla konstant hastighet utan att behöva hålla gaspedalen nedtryckt. Hastighetsbegränsaren låter dig ställa in en maxhastighet.

ADAPTIV HASTIGHETSBEGRÄNSARE OCH VÄGSKYLTSAVLÄSARE

Håller dig informerad om hastighetsgränser och förbud mot omkörning genom att visa relevanta vägskyltar i instrumentpanelen. När den adaptiva hastighetsbegränsaren är aktiverad använder den vägskyltsavläsaren för att anpassa bilens hastighet med fathållarsystemet.

FÖRARÖVERVAKNING

Genom övervakning av rattrörelser, broms och gaspedalsaktivitet känner förarövervakningen av om du börjar bli dåsig och ger dig en tidig varning när du behöver ta en paus.

FILHÅLLNINGSHJÄLP

Känner när bilen oavsiktligt driver från körbanan och ansätter ett styrmoment för att varsamt styra den tillbaka.

BACKKAMERA

Backkameran förbättrar sikten vid backning. För att underlätta vid parkering visas statiska linjer som representerar I-PACE och dess tänkta väg på pekskärmen.

FÖRARASSISTANSPAKET

Alla paket har en uppsättning funktioner som hjälper till att hålla dig säker och informerad. Parkeringspaketet är standard på I PACE S. Parkeringspaketet och Drive-paketet är standard på I PACE SE. Parkeringspaketet och Drive-paketet är standard på I PACE HSE och First Edition.

PARKERINGSPAKET

PARKERINGSASSISTANS

Fickparkering blir ännu enklare med parkeringsassistenten som styr din bil in i och ut ur ett lämpligt utrymme. När du har lagt i ”Drive” eller backväxeln behöver du bara reglera bilens hastighet. Du vägleds genom manövrarna med hjälp av grafik och meddelanden.

360-GRADERS PARKERINGSASSISTENT

Ger full kontroll när du manövrerar bilen i trånga utrymmen. Sensorer runtom bilen aktiveras automatiskt när backläget väljs, men kan också aktiveras manuellt. Under manövrer indikerar grafik och ljudsignaler bilens avstånd till föremål och hinder.

CLEAR EXIT MONITOR

Varnar passagerarna, som är på väg att lämna bilen från bakdörrarna, om fordon eller cyklister som närmar sig. Om ett föremål närmar sig blinkar en varningslampa på dörren. Lampan slocknar omedelbart när det åter är säkert att öppna dörren.

DRIVE-PAKET

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STOP & GO

Håller ett säkert avstånd till framförvarande fordon, och även då dessa saktar in. Om fordonet framför skulle stanna helt, ser systemet till att din bil stannar mjukt bakom. I tät trafik med många stopp återupptar den adaptiva farthållaren automatiskt körningen efter framförvarande fordon.

NÖDBROMSNING I HÖG HASTIGHET

Upptäcker om det föreligger risk för frontalkollision med ett annat fordon och visar en varning för att uppmana föraren att bromsa. Om du inte reagerar aktiverar bilen bromsarna för att mildra påverkan av en eventuell krock. Aktiv från 10 km/h till 160 km/h.

DÖDVINKELASSISTENT

Dödvinkelassistenten kan bidra till att undvika kollisioner. Om bilen känner av ett annat fordon i döda vinkeln när du avser att byta körfält tänds en liten varningslampa i motsvarande backspegel och ett styrmoment uppmanar dig att styra bort I PACE från det fordon som närmar sig.

DRIVE ASSIST-PAKET

ADAPTIV FARTHÅLLARE MED STYRASSISTANS

Spårar fordon och körfält längre fram med hjälp av en kamera och radar för att behålla en central position för bilen och för att anpassa hastigheten för I PACE efter trafiksituationen framför. Den här funktionen saktar in bilen för en avkopplande och samlad körning i en stressig trafikmiljö.

360° SURROUNDKAMERA

Fyra kameror är diskret placerade runt fordonet som visar en översiktsvy på 360° på pekskärmen. För lättare manövrering kan flera olika vyer visas samtidigt.

DÖDVINKELASSISTENT

Dödvinkelassistenten kan bidra till att undvika kollisioner. Om bilen känner av ett annat fordon i döda vinkeln när du avser att byta körfält tänds en liten varningslampa i motsvarande backspegel och ett styrmoment uppmanar dig att styra bort I   PACE från det fordon som närmar sig.

Välj din egen eldrivna kombination av Jaguar-prestanda, teknik och stil.

BYGG DIN BIL
  • Jaguar XE
  • Jaguar E-PACE
  • Jaguar F-PACE
  • Jaguar I-PACE