ELDRIFT FÖR VAGNPARKS- OCH FÖRETAGSKUNDER

Ladda din verksamhet med Jaguar I-PACE.

Anslut din tjänstbilsflotta till Jaguar I-PACE helt eldrivna värld, med potential att ge ny energi till ditt arbete. Noll avgasutsläpp, sänkta driftskostnader och betydande ekonomiska incitament är bara några skäl till varför det är dags att anamma den elektriska revolutionen.

NOLL AVGASUTSLÄPP

Eftersom Jaguar I‑PACE inte släpper ut några avgaser kan den bidra till att minska din organisations totala påverkan på miljön, samtidigt som den förmedlar en image som speglar din satsning på en hållbar affärsverksamhet på varje resa.

BOKA SERVICE
LÄGRE PUNKTSKATTER OCH REGISTRERINGSAVGIFTER
Punktskatter är i allmänhet lägre för elbilar och kan till och med vara noll. I länder där nummerskyltar köps i samband med bilköpet, eller fås i ett lotteri, kan det vara så att elbilen påförs lägre kostnader eller helt undgår bilregistreringslotteriet.
REDUCERAD MOMS OCH BESKATTNING AV FÖRETAGSBILAR
Elbilar har normalt lägre beskattning än bensin- och dieselfordon. Eventuellt kan din organisation även utnyttja möjlighet till nedskrivning så att fordonsvärdet dras av från dina årsvinster.
MINSKADE SERVICEKOSTNADER
Jämfört med fordon som har en bensin- eller dieselmotor har elbilar färre rörliga delar som kan slitas ut. Det betyder lägre servicekostnader. Dessutom har Jaguar I‑PACE en heltäckande batterigaranti på 8 år eller 160,000 km – det som inträffar först.
SUBVENTIONERADE PRISER FÖR LADDUTRUSTNING
I många länder erbjuder regeringar särskilda upplägg för laddning på arbetsplatser, vilket kan sänka kostnaderna avsevärt för inköp och installation av laddpunkter på arbetsplatser och i kommuner.
BEKVÄMLIGHET OCH TILLGÅNG
I vissa stadsområden är det tillåtet för elbilar att använda samåkningsfiler utan passagerare, liksom separata bussfiler. De omfattas dessutom inte av trängselavgifter, parkeringsrestriktioner och körförbud i miljözoner.
BRÄNSLEBESPARINGAR
Kostnaden per kilometer för el är normalt mycket lägre än för bensin eller diesel. Hemma kan förare spara ännu mer genom att använda en hemmaladdare nattetid när elpriset är lägre.
KONTAKTA OSS

Om du har några frågor om hur Jaguar I-PACE kan vara bra för ditt företag är du välkommen att kontakt vårt särskilda Fleet & Business team.

KONTAKTA OSS
JAGUAR I-PACE

Utforska Jaguars första helt eldrivna prestanda-SUV. World Car of the Year 2019.

LÄS MER