Bilderna som används är endast illustrativa.


Tillvalsutrustning och dess tillgänglighet kan variera beroende på fordonsspecifikation (modell och drivlina) och marknad eller kräva installation av annan utrustning för att kunna monteras. Kontakta din lokala återförsäljare för närmare detaljer, eller konfigurera din bil online.


Angivna värden är NEDC2 beräknade utifrån officiella WLTP-tester från tillverkaren i enlighet med gällande EU-lagstiftning. Endast avsett för jämförelse. Värden i verkligheten kan avvika. Värden för CO2 -utsläpp och bränsleförbrukning kan variera beroende på fälgval och eventuell extrautrustning. NEDC2 är värden beräknade med hjälp av en statlig formel utifrån WLTP-värden som motsvarar det som de skulle ha varit enligt det gamla NEDC-testet. Korrekt skattehantering kan sedan tillämpas.​


Visa F-PACE WLTP-värden.​ Visa E-PACE WLTP-värden. Visa F-TYPE WLTP-värden. Visa XE WLTP-värden. Visa XF WLTP-värden.


WLTP är den nya officiella EU-testmetoden för att beräkna standardiserade bränsleförbruknings- och CO2 -värden för personbilar. Metoden mäter bränsle, energiförbrukning, körsträcka och avgasutsläpp. Syftet är att tillhandahålla värden som stämmer bättre överens med verklig körning. Bilarna testas med tillvalsutrustning och med en mer krävande testprocedur och körprofil​.


±TEL (Test Energy Low) and TEH (Test Energy High) figures are shown as a range under WLTP testing measures. TEL refers to the lowest/most economical figures (with the lightest set of options). TEH refers to the highest/least economical figures (with the heaviest set of options). WLTP legislation dictates that where there is 5g CO2 variance between TEL and TEH, only the TEH is declared.


** Torrvolym mäts med fasta block (200 x 50 x 100 mm) och anger den praktiskt användbara volymen i bilen.


** Våtvolym är industristandard och mäts genom att lastutrymmet fylls med vätska. Torrvolym mäts med fasta block (200 x 50 x 100 mm) och anger den praktiskt användbara volymen i bilen.


I-PACE:
I-PACEs 90kWh-battergaranti är begränsad till åtta år eller 160 000 km (beroende på vilket som kommer först). Det kan lösas in vid tillverkningsfel eller om en certifierad Jaguar-återförsäljare mäter att batteriet har sjunkit under ett hälsotillstånd på 70 procent.