DIESELAVGASVÄTSKA (DEF)
EURO 6, DIESELMOTORER OCH SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION: DET DU BEHÖVER VETA

Vi förklarar vad utsläppslagstiftningen Euro 6 innebär för våra bilar, förare och miljön.

VAD ÄR DIESELAVGASVÄTSKA (DEF)?

DEF, även känd som AdBlue®, AUS 32 och ARLA 32, är en icke-giftig, färglös, luktlös och icke-brandfarlig vätska. DEF förvaras i en särskild tank i din bil och sprutas in i avgassystemet för att rengöra avgaserna. Vätskan bryter ner avgasernas kväveoxider (NOx) i ofarlig vattenånga och kvävgas.

SE FILMEN
yt:wJAJ_gSByQY
HUR VET JAG OM MINA DEF-NIVÅER ÄR LÅGA?

På informationsdisplayen visas en rad meddelanden när DEF-nivån börjar bli låg.

1.Det första meddelandet anger att DEF-nivån är sådan att påfyllning rekommenderas

2.Det andra meddelandet åtföljs av en GUL varningssymbol och uppmanar till påfyllning av DEF-tanken

3.Det tredje meddelandet startar en nedräkning av den återstående körsträckan tills DEF-tanken är tom och bilen inte längre kommer att kunna startas

4.Det slutliga meddelandet åtföljs av en RÖD varningssymbol och visas när den återstående körsträckan är noll, och anger att inga fler starter är möjliga förrän DEF har fyllts på i tanken

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

OBS: När DEF-nivån börjar bli låg visas ett meddelande på informationsdisplayen. Fyll DEF-tanken igen så snart som möjligt. En Jaguar-återförsäljare/auktoriserad verkstad kan kontaktas för ombesörjning av en fullständig DEF-påfyllning. Vid behov kan DEF fyllas på med hjälp av droppfria påfyllningsflaskor som finns hos Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstäder. En genomsnittlig förbrukning av DEF är 1 liter per 800 km (500 miles). Förbrukningen kan emellertid variera kraftigt beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.

TILLGÅNG TILL DEF

Det är viktigt att din bil alltid har tillgång till DEF, eftersom EU-lagstiftningen innebär att du inte får starta motorn utan vätskan. På din bils informationsdisplay får du ett varningsmeddelande i förväg när din DEF-nivå är låg och en varning i god tid så att du hinner boka tid för påfyllning. Din lokala Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstad fyller också på tanken som en del av det planerade underhållet av din bil. Vänligen se din ägarhandbok för ytterligare information.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
HUR DU FYLLER på DIN AdBlue<sup>TM</sup> TANK
JAGUAR XE
SE FILMEN
yt:Co0KZ2-P-tY
JAGUAR XF
SE FILMEN
yt:Iw0LfNWqlWI
JAGUAR XJ
SE FILMEN
yt:kGF-tVOet6I
JAGUAR F-PACE
SE FILMEN
yt:7TVPQ8jrXr0
AdBlue™ FYLL FÖR £ 29,99 RRP

För mid-service-uppgraderingar erbjuder vi nu en AdBlue™ -påfyllning för £ 29,99 RRP till tillverkare, oavsett vilket belopp som krävs *.

Om du har köpt en Jaguars serviceplan kan du få en gratis påfyllning från din lokala återförsäljare. Se villkoren nedan *.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
VANLIGA FRÅGOR OM DEF
Allmänt
HUR OFTA BÖR JAG FYLLA PÅ DEF?

Förbrukningen av DEF kan variera kraftigt. En genomsnittlig förbrukning av DEF kan vara 1 liter per 800 km (500 miles), men denna förbrukning kan mer än fördubblas beroende på körsätt, väder och vägförhållanden.

HUR BÖR JAG FÖRVARA DEF?

Förvara alltid DEF i dess ursprungliga förpackning och följ tillverkarens rekommendationer om förvaring och hantering som finns på flaskan. DEF bör aldrig förvaras i bilen.

VAD HÄNDER OM DEF TAR SLUT?

Om DEF tar slut kommer din Jaguar inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn. Detta är ett krav i utsläppslagstiftningen Euro 6. Tanken måste då fyllas på med minst 3,6 liter DEF innan bilen kan startas.

Underhåll
HUR KONTROLLERAR JAG MIN DEF-NIVÅ?

Körsträckan tills det är dags för din nästa DEF-påfyllning kan när som helst visas på informationsdisplayen i instrumentpanelen.

Följ dessa enkla steg:

1.Slå på tändningen men starta inte motorn.
(Kontrollera att en giltig smart key finns i bilen och se till att bromspedalen inte är nedtryckt. Håll nere motorns START/STOPP-knapp tills instrumentpanelens varningslampor tänds)

2.Tryck på OK-knappen på ratten för att komma till huvudmenyn.
(På vissa modeller ska du trycka flera gånger på OK-knappen tills Förarassistans visas)

3.Använd nedåt-pilen på rattkontrollen för att skrolla ner och markera Fordonsinformation.

4.Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val.

5.Skrolla ner för att markera Dieselavgasvätska.
(På vissa modeller visas detta som Nästa service)

6.Tryck på OK-knappen för att bekräfta ditt val. Då visas dieselavgasvätskans räckvidd.

*Alla bilar är inte utrustade för att kunna visa ovanstående information. Kontakta din återförsäljare/auktoriserade verkstad för närmare detaljer.

KAN JAG FYLLA PÅ DEF-TANKEN SJÄLV?

Ja, du kan köpa 1,89-liters droppfria flaskor med DEF hos din lokala Jaguar-återförsäljare/auktoriserade verkstad och fylla på tanken själv. Dessa flaskor är särskilt utformade för att vara lätta att använda och förhindra droppande. Vi rekommenderar inte påfyllning av tanken ur någon annan typ av förpackning.

Häll inga andra vätskor i DEF-tanken eller DEF som inte uppfyller standard ISO22241-1 eller DIN 70070, eftersom detta kan äventyra din bils korrekta funktion.

Om du råkar hälla DEF i din bränsletank ska du INTE starta motorn utan kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare/vägassistans omedelbart.

Tankstationernas DEF-pumpar för transportbilar får aldrig användas, eftersom flödeshastigheten ur dem är för hög och detta skadar bilens DEF-tank.

Se din ägarhandbok för anvisningar om hur du fyller på din DEF-tank.

VAD HÄNDER OM DEF TAR SLUT?

Om DEF tar slut kommer din Jaguar inte att kunna startas igen när du har stängt av motorn. Detta är ett krav i utsläppslagstiftningen Euro 6. Tanken måste då fyllas på med minst 3,6 liter DEF innan bilen kan startas.

SÄKERHET
ÄR DEF FARLIGT?

DEF är visserligen ofarlig, men om den skulle komma i kontakt med någon del av din kropp eller av misstag förtäras ska du läsa informationen på förpackningen och söka medicinsk rådgivning. Om DEF kommer i kontakt med lacken på din Jaguar ska du helt enkelt torka rent och sedan skölja ytan med tvålvatten. DEF kan dock ge fläckar på inredning och kläder. Vid spill ska DEF därför avlägsnas omedelbart med hjälp av kallt vatten och en fuktig trasa.

För mer information om DEF, kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare eller se din ägarhandbok.

VAD ÄR EURO 6?

Euro 6 är en del av europeisk lagstiftning som syftar till att göra bilar mer miljövänliga genom att begränsa deras avgasutsläpp. Lagstiftningen anger gränser för hur mycket kväveoxid- (NOx) och kolvätegaser som ett fordon får släppa ut per kilometer.

Enligt den nya Euro 6-lagstiftningen gäller olika begränsningar för bensin- och dieselbilar. För dieselbilar har den tillåtna nivån för NOx-utsläpp sänkts till 80 mg/km (från 180 mg/km), medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp har sänkts till 170 mg/km (från 230 mg/km). För bensinbilar ligger den tillåtna nivån för NOx-utsläpp kvar på 60 mg/km, medan den tillåtna nivån för kolväteutsläpp är kvar på 100 mg/km.

Precis som andra biltillverkare är Jaguar förpliktigade enligt lag att uppfylla dessa nya bestämmelser senast följande datum:

- Från och med den 1 februari 2015 måste alla nyintroducerade fordon uppfylla Euro 6-standarder. Detta omfattar alla nya modeller på marknaden, till exempel JAGUAR XE
- Fordon som redan finns till försäljning måste uppfylla Euro 6 senast den 1 september 2015, men;
- Individuella fordon som redan finns till försäljning och som byggdes av och skickades från tillverkaren före den 1 juni 2015 får fortsätta att säljas fram till den 1 september 2016. Tillverkaren måste emellertid ansöka om undantag i dessa fall.

VAD ÄR SELEKTIV KATALYTISK REDUKTION (SCR)?

Tekniken selektiv katalytisk reduktion (SCR) finns i alla Jaguars dieselbilar från och med modellår 2016. Den gör att Jaguar kan uppfylla utsläppskraven enligt Euro 6 genom att nivåerna av kväveoxid (NOx) i avgaserna sänks med upp till 90 %. Förutom en ny generation av katalysator kräver SCR-tekniken användning av dieselavgasvätska (DEF).

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE

*AdBlue® usage is dependant on driving style and supplied figures are indicative only

The DEF quality and flow rate are similarly monitored. You will be notified if the system detects inferior DEF quality or a malfunction, starting with an alert that gives you 530 miles to correct the problem. Once more, the vehicle will not restart if you don’t take corrective action in this period.

STANDARDER FÖRBÄTTRING AV BENSIN OCH DIESEL (2000 – 2014)

Tekniska innovationer har bidragit till att sänka fordonsutsläppen under de senaste 15 åren.
Sedan 2000 har NOx-gränserna för dieselmotorer minskat med 84% och partiklar med 90%.


Tabellen nedan beskriver minskningarna:

För mer information om DEF, kontakta din lokala Jaguar-återförsäljare eller se din ägarhandbok. for at få flere oplysninger. AdBlue® är ett registrerat varumärke som tillhör Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA).

TERMS AND CONDITIONS

*Offer available at participating Jaguar Retailers / Authorised Repairers. Fee for DEF / AdBlue® check and top up to manufacturer fill level is £29.99 RRP per vehicle on a single visit. Eligible on Jaguar vehicles only. Please contact your retailer to book in advance to avoid disappointment.

Hittar du inte det du söker?
KONTAKTA OSS
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
BOKA SERVICE
Boka en servicetid för din Jaguar online.
BRUKSANVISNINGAR OCH INSTRUKTIONSBÖCKER
Visa och ladda ner din Jaguars handbok, instruktionsböcker och videobruksanvisningar.
HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE
Sök efter en Jaguar-återförsäljare nära dig.
TILLBEHÖR
Ge din Jaguar en personlig touch med hjälp av vårt stora utbud av tillbehör.